חפש

מציאות מדומה ורבודה בשירות החינוך בעידן המודרני:

 

במחקרים רבים בארץ ובעולם גילו ששימוש במציאות מדומה ורבודה כמקור למסוגלות עצמית בהכשרת מורים ומנהלים" – המחקרים שנעשו בנושא עסקו בלמידה חברתית אמוציונלית בסביבה וירטואלית ומבקשים להבין את האפקט האישי והפדגוגי של השימוש במציאות מדומה על פרחי ההוראה והניהול במכללה.

בעולם בו אנו חיים, החינוך והטכנולוגיה קשורים זה בזה וידוע כי שימוש בטכנולוגיה בחינוך הופך את הלמידה וההוראה ליותר משמעותיות, מתקדמות ותורמות לידע. 
מציאות מדומה ישראל חרתה על דגלה להתאים את מערכת החינוך בארץ לאתגרי המאה ה-21.


למידע נוסף ליחצו על הקישור 

רוצים לשמוע עוד מנציג ? שיחת יעוץ 09-8320333